Giống như Phố Wall mở cửa cao hơn vào ngày kết quả bầu cử; nó mở ra thấp hơn vào ngày thu nhập giảm của các ngân hàng lớn. Đối với mỗi tín dụng lên cho các ngân hàng, hai được lấy đi bởi báo cáo. Kịch bản chỉ có một so với hai là phù hợp với các dấu hiệu của động lực cơ bản trong nền kinh tế, phải được tiến hành tốt.

Tín dụng dựa trên ước tính của các ngân hàng lớn trong quý 4 đã giảm so với kỳ vọng của họ, ở mức xấp xỉ 70%. Ngay cả một phân tích bảo thủ về các điều kiện kinh tế cơ bản (tuy nhiên nhiều người tin rằng chúng) đặt kỳ vọng tín dụng cho quý vượt quá mức có thể của kỳ vọng lợi nhuận hàng đầu. Kỳ vọng của quý đầu tiên, đó cũng là lúc các CEO của các ngân hàng lớn đang lên kế hoạch gặp gỡ các nhà đầu tư của họ, cũng đang bị giảm mạnh.

“Chúng tôi không ở trong thời kỳ suy thoái, nhưng chúng tôi có quá nhiều người thua cuộc” – đó là những gì một trong mười cơ quan xếp hạng tín dụng lớn nói trong một báo cáo, ngay sau khi kết quả bầu cử tháng 11 được công bố. Rất có khả năng các cơ quan xếp hạng đang suy nghĩ theo kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra: suy thoái kinh tế, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và tổn thất tài chính lớn hơn từ phía các cơ quan xếp hạng.

Kết quả là, các thị trường chứng khoán quan trọng cho các ngân hàng lớn đã bị ảnh hưởng rất nhiều trong giai đoạn hậu bầu cử ngay lập tức. Chỉ số FTSE 100 giảm gần chín phần trăm, trong khi chỉ số S & P 500 giảm mười một phần trăm.

DJIA, chỉ số trung bình công nghiệp của Dow Jones và NASDAQ đều mất gần mười phần trăm, khi thị trường mở cửa giảm mạnh vào ngày kết quả bầu cử. Trong trường hợp của FTSE, chỉ số đã giảm năm phần trăm, trong khi NASDAQ mất bảy phần trăm.

Ý nghĩa tài chính của thông báo về các ngân hàng lớn là rõ ràng đối với các nhà đầu tư ngay sau khi có kết quả bầu cử. Đối với nhiều người, thật khó để tin rằng hiện trạng trên thị trường tài chính toàn cầu, có thể thay đổi, khi những tuyên bố kế toán tương tự chủ trì cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2020, đang được đưa ra trong bầu không khí chính trị.

Nếu nhìn lại các yếu tố quyết định của cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2020, người ta có thể kết luận rằng các ngân hàng lớn, với tư cách là người cho vay thế chấp, đang phải chịu phí bảo hiểm lãi suất rất nặng. Họ đã được cung cấp cho thế giới để mở rộng tín dụng.